Traject

  • Aanmelding bij KlimOp (telefonisch, mail of website)

  • Intake & Onderzoek*

  • Bespreken aanpak (Patient-Oefentherapeut)

  • Behandelingen & eventuele tussenevaluatie

  • Controleafspraak

  • Eindevaluatie

A: Bij contact zonder verwijzing volgt er een screening gevolgd door intake en onderzoek
B: Bij contact met verwijzing volgt direct een intake en onderzoek