VERGOEDINGEN EN VERZEKERING

Voor niet-chronische zorg voor kinderen tot 18 jaar gelden maximaal 18 behandelingen uit de basisverzekering. Voor patienten ouder dan 18 jaar vindt er geen vergoeding vanuit de basisverzekering plaats, maar alleen vanuit de aanvullende verzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel behandelingen Oefentherapie Cesar u vergoed krijgt.

Alle Oefentherapeutische zorg wordt bij een chronische aandoening (voor indicaties zie ‘De lijst Borst voor Fysio- en Oefentherapeuten’) voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor patienten die ouder dan 18 jaar zijn, wordt bij een chronische aandoening vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

DECLAREREN BIJ UW ZORGVERZEKERAAR

KlimOp – Oefentherapie Cesar & Kinderoefentherapie heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor Oefentherapie 2024 afgesloten. Indien u aanvullend verzekerd bent, moeten de declaraties direct bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. De zorgverzekeraars hanteren daarbij vastgestelde tarieven.

Indien u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is gesloten, ontvangt u een rekening. Deze declaratie kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Vraag voor meer informatie uw zorgverzekeraar.

EEN AFSPRAAK NIET NAKOMEN OF TE LAAT ANNULEREN

Wanneer u een afspraak niet nakomt, of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt, heeft de Oefentherapeut recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.

Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

Voor verdere voorwaarden zie ‘Betalingsvoorwaarden’.


TARIEVEN

Onderstaande lijst geeft inzicht in de tarieven die in rekening worden gebracht wanneer u niet verzekerd bent of wanneer u klant bent van een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten.

PRESTATIEBESCHRIJVINGPRIJS
Zitting Oefentherapie€40,-
Zitting Kinderoefentherapie€50,-
Toeslag behandeling aan huis€15,-
Screening€20,-
Intake en onderzoek€50,-
Instructie/overleg ouders van de patient€50,-
Niet nagekomen afspraak75% van het behandeltarief