Hernia en rugklachten

Hernia en rugklachten

Bukken, tillen, zitten, lopen, we doen het allemaal. Het zijn dagelijkse activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Tenzij u klachten krijgt, last van uitstralingbranderig of doof gevoel in een been of arm. Het schiet weer eens in uw rug. Hoe vaak denkt u niet: Ach vervelend, maar het trekt wel weg. Intussen blijven de klachten steeds weer terugkomen.

De Oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor uw klachten door u inzicht te geven in het klachtenpatroon en uw eigen functioneren. Het accent zal komen te liggen op wat de disbalans veroorzaakt. Bijvoorbeeld zwakke rug-/nekspieren, blokkade in de wervels, bekkenscheefstand, chronisch over uw lichamelijke grenzen overschrijden. Al deze factoren kunnen een rol spelen bij de ontstaansgeschiedenis van uw HNP en/of rugklachten.