Arbeidsgerelateerde klachten

Arbeidsgerelateerde klachten

Na een dag werken bent u helemaal op. Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren. Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bijvoorbeeld ook door het beoefenen van sport of hobby’s. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn RSI, lage rugklachten of nekklachten.

De Oefentherapeut begeleidt en traint u in het aannemen van een gezondere houding. U wordt zich bewust van negatieve (werk)gewoontes en leert deze te doorbreken. Ook krijgt u voorlichting & advies over inrichting of aanpassing van uw werkplek en indien nodig over het gebruik van hulpmiddelen.