Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze oefentherapiepraktijk. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname natuurlijk erg op prijs in het belang van verbeteren van onze zorgverlening.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Na uw behandeling ontvangt u een e-mail van Qualiview met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. De vragen gaan onder andere over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling.

Qualiview verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden verwerkt en behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als oefentherapiepraktijk en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren dient Qualiview een aantal gegevens uit onze patiëntendatabase toegezonden te krijgen. Het gaat om uw voorna(a)m(en), achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, land, begindatum en einddatum verwijzing, diagnosecode, aantal behandelingen bij de behandelaar, chronisch ja/nee, code verzekeraar (UZOVI), verzekerdennummer en toestemming voor e-mail. Daarnaast ontvangt Qualiview een aantal gegevens over uw zorgverlener: locatiecode, of er sprake is van meerdere behandelaars, hoofdbehandelaar en laatste behandelaar.

Wij hopen op uw deelname zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bij voorbaat hartelijk dank.