Oefentherapie Diepenheim, Goor, Hof van Twente

Oefentherapie Diepenheim, Goor, Hof van Twente

Oefentherapie KlimOp Diepenheim, Goor, Hof van Twente biedt Oefentherapie Cesar aan, wat betekend dit?

OEFENTHERAPIE CESAR VERBETERT UW HOUDING EN BEWEGING

Bukken, tillen, zitten, lopen, we doen het allemaal. Het zijn dagelijkse activiteiten die we zonder na te denken uitvoeren. Oefentherapie maakt u bewuster van die alledaagse verrichtingen. Door het verbeteren van de eenvoudige bewegingen die u maakt, zijn klachten al aanzienlijk te reduceren. Juist die bewegingen vormen een groot onderdeel van uw leven. De Oefentherapeut richt zich op het verminderen & wegnemen van uw klachten. Tijdens uw behandeling krijgt u advies hoe u klachten in de toekomst kunt voorkomen. U leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren. Ook verbetert u uw houding en ontdekt u een optimale manier van bewegen.

GOEDE OEFENINGEN VORMEN DE SLEUTEL TOT SUCCES VOOR EEN OPTIMALE HOUDING EN BEWEGING

Het verbeteren van houding en beweging wordt in de praktijk gebracht door middel van regelmatig uitvoeren van oefeningen. Dit kunnen oefeningen zijn die u thuis doet maar ook klachtverlichtende oefeningen voor op uw werk. De Oefentherapeut kijkt, naast houding en beweging, ook naar eventuele spanning in het lichaam. Hierna wordt de overstap gemaakt naar het inpassen van de oefeningen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen van de patient. Optimaliseren van houding & beweging staan in het hele traject centraal en zullen de sleutel vormen tot succes.

DIRECT EEN AFSPRAAK ZONDER VERWIJZING

Er is geen verwijzing van een arts nodig voor Oefentherapie Cesar! U kunt direct een afspraak maken bij KlimOp Oefentherapie Diepenheim, Goor, Hof van Twente. Wij starten met een screening om te bepalen of Oefentherapie de juiste therapie is voor uw herstel. Tijdens deze screening wordt u gedurende 10 minuten gevraagd naar samenhangende factoren rondom uw klachtenpatroon. Daarop kunnen een intake, onderzoek en behandeling volgen.

TRAJECT IN VOGELVLUCHT

  • Aanmelding bij KlimOp (telefonisch, mail of website)
  • Intake & Onderzoek*
  • Bespreken aanpak (Patient-Oefentherapeut)
  • Behandelingen & eventuele tussenevaluatie
  • Controleafspraak
  • Eindevaluatie

A: Bij contact zonder verwijzing volgt er een screening gevolgd door intake en onderzoek
B: Bij contact met verwijzing volgt direct een intake en onderzoek

Oefentherapie KlimOp Diepenheim, Goor, Hof van Twente biedt ook kindertherapie voor kinderen van 0-3 jaar en kinderen van 4-18 jaar.