Kinderoefentherapie (Leeftijd 4 – 18 jaar)

Kinderoefentherapie (Leeftijd 4 – 18 jaar)

U maakt zich als ouder/verzorger of als leerkracht zorgen over ontwikkeling van de motoriek en u herkent zich in een van onderstaande voorbeelden?

– Hij valt zo vaak;
– los fietsen lukt maar niet;
– het zwemmen wil telkens niet lukken;
– het handschrift is slordig en gespannen;
– alleen de tv en computer boeien haar;
– hij wil niet buiten spelen;
– ze wordt als laatste gekozen met gym;
– hij vertoont een ander bewegingsbeeld dan leeftijdsgenoten.

De Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie, waarbij de (senso)motoriek wordt behandeld. Uw kind wordt getest middels de Movement ABC-2 test en nadien vinden er diverse aanvullende motorische observaties plaats. De kinderoefentherapeut heeft een gesprek met u om de bevindingen te bespreken. Vervolgens wordt er, mits nodig, met de therapie gestart.

Het individuele behandelplan wordt op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt. Tijdens de behandeling worden zowel voorwaarden als vaardigheden binnen de motoriek aangepakt. Hierbij wordt de aanpak aangesloten op de belevingswereld en interesse van het kind. Uitdagen en ondersteunen zijn daarbij sleutelwoorden in de aanpak en begeleiding.