Kinderoefentherapie Diepenheim, Goor

Kinderoefentherapie Diepenheim, Goor, Hof van Twente

Kinderoefentherapie van KlimOp Kinderoefentherapie Diepenheim, Goor, Hof van Twente, is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar, die zich richt op kinderen met motorische problemen. Een kinderoefentherapeut helpt kinderen om spelenderwijs hun bewegingsvaardigheden te verbeteren, zodat ze beter kunnen functioneren in het dagelijks leven. Kinderoefentherapie kan onder andere helpen bij:

  • Achterstand in de ontwikkeling van rollen, zitten, kruipen, staan, lopen
  • Moeite met leren fietsen, rennen, springen, klimmen, ballen
  • Problemen met schrijven, knutselen, aan- en uitkleden
  • Onhandigheid, vaak vallen of struikelen
  • Houdingsproblemen, zoals scheefstand of scoliose
  • Spanningsklachten, zoals hoofdpijn of buikpijn
  • Concentratieproblemen, zoals ADHD of dyslexie
  • Gedragsproblemen, zoals faalangst of autisme³

Een kinderoefentherapeut van KlimOp Kinderoefentherapie Diepenheim, Goor, Hof van Twente doet eerst een motorisch onderzoek om de hulpvraag en het niveau van het kind te bepalen. Daarna stelt hij of zij samen met het kind en de ouders een behandelplan op, dat aansluit bij de interesses en mogelijkheden van het kind. De behandeling bestaat uit oefeningen, spelletjes, adviezen en begeleiding, die gericht zijn op het aanleren of verbeteren van de gewenste activiteiten. De behandeling vindt meestal plaats in de praktijk van de kinderoefentherapeut, maar kan soms ook thuis of op school gebeuren.

Kinderoefentherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar, voor maximaal 18 behandelingen per jaar. Voor sommige chronische aandoeningen geldt een onbeperkte vergoeding. Een aanvullende verzekering kan ook een extra vergoeding bieden voor kinderoefentherapie. Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet altijd nodig, tenzij de zorgverzekeraar dit eist.

KlimOp Kinderoefentherapie Diepenheim, Goor, Hof van Twente biedt kinderoefentherapie aan voor kinderen van 0-3 jaar en kinderen van 3-18 jaar.